top of page

ART  |  VOLNÁ TVORBA  |  MALBA  

Jiří Procházka​ odstartoval svou výtvarnou tvorbu v devadesátých letech skrze ostravskou graffiti scénu. Ve své rané tvorbě se pohyboval v klasickém graffiti konceptu založeném na využívání písma a jeho podob, postupem času však pozvolna přecházel k abstraktnější a expresivnější formě. Začal se ve svém díle zajímat především o kontrasty mezi jednolitou plochou a barevnou explozí. Výrazným znakem čitelným v jeho tvorbě je silná barevnost a pastózní nánosy, které bychom mohli metaforicky přirovnat k povrchům vzdálených planet. Toto zkoumání a vytváření povrchů se do jeho tvorby nedostalo náhodou, je zde jasná inspirace a postupný vývoj. Jiří Procházka totiž není jen výtvarníkem, ale je i velice originálním řemeslníkem, který se specializuje na designovou úpravu interiérových dekoračních omítek. Toto spojování řemesla a autorské tvorby v sobě nese další zvláštní etapu. Tato skutečnost nám totiž napovídá, že cesta Jiřího Procházky je nyní mírně nakloněna k strukturálním principům, že ona povrchovost nás může fascinovat svou dynamičností. Chvíli uvidíme vrásky na kůře stromů, chvíli zase krátery na povrchu měsíce. Jiří Procházka se snaží vytvořit něco, co si můžete vychutnat pohledem

smek_2.png

VOLNÁ TVORBA

  • Facebook Social Icon
  • Black Instagram Icon
bottom of page